حدیث روز

اخبار تصویری

برپایی نمایشگاه مهارتهای دستی هرمندان کوچک دبستان دخترانه سما ۱ بوشهر

برپایی نمایشگاه مهارتهای دستی هرمندان کوچک دبستان دخترانه سما ۱ بوشهر

برپایی نمایشگاه مهارتهای دستی هرمندان کوچک دبستان دخترانه سما ۱ …

برگزاری کارگاه آموزشی هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در دبیرستان دوره اول پسرانه سما آبپخش

برگزاری کارگاه آموزشی هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در دبیرستان دوره اول پسرانه سما آبپخش

برگزاری کارگاه آموزشی هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در دبیرستان …

اثردانش آموز مجتمع دخترانه سما بوشهر به عنوان نفر برتر مسابقه عکاسی برگزیده شد

اثردانش آموز مجتمع دخترانه سما بوشهر به عنوان نفر برتر مسابقه عکاسی برگزیده شد

اثردانش آموز مجتمع دخترانه سما بوشهر به عنوان نفر برتر …

اعزام دانش آموزان مجتمع دخترانه سما عالیشهر به اردوی راهیان نور

اعزام دانش آموزان مجتمع دخترانه سما عالیشهر به اردوی راهیان نور

اعزام دانش آموزان مجتمع دخترانه سما عالیشهر به اردوی راهیان …

دبیر شورای شورای سیاستگذاری سما استان بوشهر از آغار فعالیت این ستاد خبر داد.

دبیر شورای شورای سیاستگذاری سما استان بوشهر از آغار فعالیت این ستاد خبر داد.

جلسه ستاد اسکان میهمانان نوروزی در مرکز سما بوشهر دبیر …

رویدادهای جدید